Šios Privatumo politikos sąlygos yra taikomos informacijai, gaunamai per NESPELIOK.LT tinklalapį, programas, valdiklius ir kitas interaktyviąsias priemones, kurios yra siejamos su pateikiamomis privatumo politikos sąlygomis (toliau svetainė), kurią valdo MB Nespėliok, į. k. 305039330, registruota adresu A. Vivulskio g. 35-57, Vilnius

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, NAUDOJIMAS IR ATSKLEIDIMAS

Asmeninė informacija“ – tai tokia informacija, pagal kurią galima identifikuoti asmenį: vardas/pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas. Jūsų asmeninius duomenis gauname kai Jūs: registruojatės internetu, dalyvaujate mūsų programose, pildote anketas, tiesiogiai pateikiate duomenis ar kitaip sąveikajaute per svetainę.

Asmeninių duomenų naudojimas

Jūsų asmeninius duomenis naudojame šiais tikslais:

– visais tikslais, dėl kurių Jūs juos pateikėte, įskaitant atsakymus į Jūsų užklausas bei Jūsų prašymų vykdymą;

– kad atsiųstume Jums informaciją apie su mumis vykdomus/įvykdytus sandorius;

– norėdami el. paštu, SMS žinute, telefonu informuoti Jus apie mūsų paslaugas, naujienas, pasiūlymus, kurie, mūsų nuomone, gali būti Jums aktualūs ir naudingi;

– leisdami naudotis mūsų svetaine bei galimybe komunikuoti su kitais vartotojais, mūsų personalu;

– vidinės veiklos tikslais: auditui, duomenų analizei, naujų produktų analizei, tinklalapio, paslaugų tobulinimo veiksmams, vartojimo tendencijų nustatymui bei reklaminių kampanijų efektyvumo vertinimui;

– leisdami Jums dalyvauti mūsų organizuojamose akcijose ir žaidimuose bei šių veiklų administravimo tikslais (kai kurios iš šių veiklų turi papildomas taisykles, kuriose pateikiama papildoma informacija – rekomenduojame jas peržvelgti atskirai);

– norėdami įvykdyti Jūsų mokėjimus bei bendrauti su Jumis paslaugų įsigyjimo klausimais.

Asmeninių duomenų atskleidimas

Jūsų asmeninius duomenis galime perduoti šioms šalims:

– trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas ar yra NESPELIOK.LT partneriai: tinklalapio tvarkymo/administravimo darbai, duomenų analizė, atsiskaitymų apdorojimas, informacinių technologijų paslaugos, klientų aptarnavimas, el. pašto siuntimo paslaugos, atsiskaitymų kreditinėmis kortelėmis apdorojimas, auditas, mokymai, paslaugų suteikimo tikslai bei kita (trečiosios šalys gauna prieigą prie Jūsų asmens duomenų tam, kad galėtų mums/mūsų vardu teikti minėtas paslaugas);

– administracijos personalui, tuo atveju, jeigu reikia susisiekti su Jumis ir suteikti paslaugas pagal susitarimą;

– trečiosioms šalims kompanijų reorganizavimo, sujungimo, pardavimo, bendros veiklos, paskyrimo, perdavimo ar kito mūsų verslo, turto ar akcijų nuosavybės pasikeitimo atveju (taip pat bankroto ar panašių veiksmų atveju);

– kitais atvejais, kai mūsų manymu tai yra reikalinga, tinkama ir saugu: (a) pagal galiojančius įstatymus, taip pat pagal kitos šalies, nei Jūs gyvenate, įstatymus; (b) laikantis procesinių veiksmų; (c) atsakant į viešųjų ir valstybinių įstaigų reikalavimus, taip pat kitos šalies, nei Jūs gyvenate, viešųjų ir valstybinių įstaigų reikalavimus; (d) vykdant mūsų sąlygas; (e) siekiant apsaugoti mūsų veiklą; (f) siekiant apsaugoti Jūsų ir kitų asmenų teises, privatumą, turtą; (g) norint taikyti galimas teisės gynimo priemones ar sumažinti galimą žalą.

NEASMENINĖS INFORMACIJOS KAUPIMAS

Neasmeninė informacija“ – tai bet kokia informacija, kuri neatskleidžia asmens tapatumo: naršyklės informacija, slapukų/„pixel tags“, grafinių vaizdų bei kitų technologijų pagalba surinkta informacija, taip pat demografinė, suvestinė informacija.

Mes ir trečiosios šalys renkame šią neasmeninę informaciją:

– kompiuterio tipo (pavyzdžiui, Windows), ekrano skiriamosios gebos, operacinės sistemos, interneto naršyklės bei jos versijos informacija;

– demografinė informacija: vieta, išsilavinimas, profesija, amžius, lytis, taip pat ir kita, Jūsų savanoriškai pateikiama informacija – pomėgiai, interesai. Tokia informacija neidentifikuoja Jūsų ar kito asmens, nebent ji būtų pateikiama kartu su asmeniniais duomenimis.

Suvestinė informacija

Mes galime naudoti suvestinę inforaciją, kuri neidentifikuoja Jūsų ar kito asmens, ir ji yra naudojama siekiant apskaičiuoti norimus rodiklius. Tam tikrais atvejais mes sujungiame neasmeninę informaciją su asmenine), tokiu atveju ši informacija tampa asmenine ir jai yra taikomos ASMENINĖS INFORMACIJOS nuostatos.

Kadangi neasmeninė informacija neidentifikuoja Jūsų tapatybės, pasiliekame teisę tokią informaciją kaupti, naudoti ir atskleisti ją bet kokiais tikslais.

SLAPUKAI IR KITOS TECHNOLOGIJOS

Slapukai

Savo svetainėje naudojame slapukus (angl. „Cookies“). Slapukai leidžia tinklo serveriui perduoti duomenis į kompiuterį įrašų saugojimui bei kitais tikslais. Svetainėje naudojame slapukus, siekdami gerinti savo paslaugų bei svetainės naudojimo kokybę. Slapukų galite bet kada atsisakyti, tokiu atveju kreipkitės bendruoju el. paštu: support@nespeliok.lt arba šią informaciją lengvai galite rasti internete.

Vietinio išsaugojimo objektai

Taip pat savo svetainėje galime naudoti vietinio išsaugojimo objektus (angl. Flash LSOs“), siekiant atpažinti Jus ir prisiminti, kokia buvo Jūsų patirtis lankantis svetainėje. Vietinio išsaugojimo objektai skiriasi nuo slapukų išsaugomų duomenų kiekiu bei tipu, taip pat Jūs savo naršyklėje vietinio išsaugojimo objektų negalite valdyti: ištrinti ar apriboti. Norėdami atsisakyti šių veiksmų, kreipkitės bendruoju el. paštu:support@nespeliok.lt arba šią informaciją lengvai galite rasti internete.

Žymos ir kitos technologijos

„Clear GIFs“ yra grafiniai vaizdai su unikaliu identifikatoriumi. Žymos yra patalpinamos nematomai tinklalapiuose. Galime naudoti „Clear GIFs“ žymas (angl. „Web beacons“, „Web bugs“, „Pixel tags“) tam, kad galėtume sekti svetainės lankytojų veiklą joje ir kaupti statistiką apie svetainės naudojimą ir faktinį duomenų pateikimo skaičių.

Puslapio analizė

NESPELIOK.LT gali bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kurios naudoja technologijas, aprašytas šiame skyriuje, skirtas tinklalapio analizei atlikti, kurios gali padėti mums sekti bei suprasti, kaip lankytojai naudojasi svetaine.

Skydeliai, programos ir kitos technologijos

Norėdami naudotis mūsų siūlomomis technogijomis, bet kokia asmeninė informacija ar kita Jūsų pateikta informacija gali būti pasiekiama viešai, pavyzdžiui, per socialinius tinklapius, įvairias platformas, kuriose Jūs galite pasinaudoti technologijomis. Be to, kai kurios technologijos gali su virusais išplisti į kitas vietas (pavyzdžiui, Jūsų draugas savo įraše gali patalpinti skydelį, kuriame yra Jūsų asmeninė ar kita su Jumis susijusi informacija). 
NESPĖLIOK neatsako už asmeninės ir/arba kitos informacijos rinkimą, naudojimą ir viešinimą.

IP ADRESAI

Jūsų IP adresas yra skaitmuo, kurį interneto paslaugų teikėjas automatiškai priskiria Jūsų naudojamam kompiuteriui. IP adresas gali būti identifikuojamas ir talpinamas Jūsų serverio žurnalo dokumente, kartu su apsilankymo laiku ir puslapiais, kuriuose lankėtės. IP adresų rinkimas yra įprasta praktika internete.

IP adresus naudojame svetainės administravimo, serverio problemų/pažeidimų nustatymams. IP adresus, serverio žurnalo dokumentus ir susijusią informaciją laikome neasmenine informacija, išskyrus kai įstatymai reikalauja kitaip.

SOCIALINIS TINKLAS IR INTERAKTYVIOSIOS PRIEMONĖS

Įrašuose, žinutėse, pokalbiuose, kai Jūs pats pateikiate šią informaciją svetainėje ar kitomis interaktyviomis priemonėmis, bet kokia Jūsų pateikiama informacija, įskaitant vardą, pavardę, el. pašto adresą, gali būti viešai matoma. Mes neatsakome už jokią informaciją, kurią pateikiate per šias interaktyvias priemones, todėl rekomenduojame neatskleisti kitos, nei aukščiau minėta asmeninė (bendrinė) informacija. Jeigu naudojate šias priemones, Jūsų asmeninė informacija gali likti svetainėje ir Jums nustojus ja naudotis.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ TINKLALAPIAI IR INTERNETINĖS REKLAMOS

Svetainėje gali būti pateikiaos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo praktikas ar trečiųjų šalių internetinės rinkodaros kampanijas. Nuorodos patalpinimas svetainėje nereiškia svetainės, į kurią yra patalpinama nuoroda, sąlygų patvirtinimo.

Svetainėje galime naudoti trečiųjų šalių interneto reklamines kampanijas. Šios kampanijos gali naudoti informaciją apie Jūsų vizitus svetainėje, kad galėtų teikti prekių ar paslaugų reklamą.

DUOMENŲ APSAUGA

NESPELIOK.LT imasi visų organizacinių, techninių ir administracinių priemonių, siekdama apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją, nors nėra įmanoma visiškai užtikrinti duomenų perdavimo internetu bei duomenų kaupimo saugumą. Jeigu manote, kad Jūsų sąveika su svetaine yra nesaugi, prašome kuo skubiau apie tai pranešti bendruoju paštu support@nespeliok.lt

ATSISAKYMAS BEI PRIEIGA

Norėdami atsisakyti NESPELIOK.LT reklaminių pasiūlymų arba norėdami peržiūrėti, pataisyti ar ištrinti pateiktą informaciją, galite atsiųsti užklausą bendruoju paštu support@nespeliok.lt

IŠLAIKYMAS ATMINTYJE

NESPELIOK.LT saugo Jūsų informaciją tiek laiko, kiek reikia įvykdyti šiose privatumo sąlygose nurodytus tikslus, nebent įstatymai leistų ar reikalautų kito išlaikymo atmintyje laikotarpio.

SVETAINĖS PRIEINAMUMAS VAIKAMS

Asmenis, jaunesnius kaip aštuoniolika (18) metų, prašome atidžiai naudotis svetaine ir jokiu būdu nepateikti jokios asmeninės informacjos.

NAUDOJIMAS TARPTAUTINIU LYGIU

Jūsų asmeninė informacija gali būti saugoma ir apdorojama bet kurioje kitoje šalyje (kuriose mes dirbame) ir, sąveikaudami su mumis bei pateikdami asmeninę informaciją, Jūs sutinkate, kad informacija būtų naudojama ir už šalies, kurioje gyvenate, ribų, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, kuriose duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo Jūsų šalyje taikomų įstatymų.

PRIVATUMO SĄLYGŲ KEITIMAS

Atsižvelgdami į galimus Valstybės įstatymų pakeitimus, pasiliekame teisę keisti savo privatumo politikos sąlygas. Bet kokie pakeitimai įsigalioja nuo jų patalpinimo svetainėje momento. Jūsų sąveika susvetaine, laikantis šių pakeistų privatumo sąlygų reiškia, kad Jūs sutinkte su visomis sąlygomis ir jų pakeitimais.

KONTAKTAI SUSISIEKIMUI

Jeigu turite klausimų dėl mūsų Privatumo politikos sąlygų, susisiekite su mumis el. paštu: support@nespeliok.lt